Soft Knowledge No 1

Soft Reklambyrå

Kunderna
definierar kundresan -
inte företagen

Modern marknadsföring

Materialen i denna ebook från Soft kommer från Harvard Business Review, Resumé, Economist, Hubspot och IBM.

"Vi har sett en förflyttning från Google-generationen till sociala medier-generationen. Kunderna vill hellre upptäcka själva, de kommer att bli svårare att nå dem med

information eller annonser."

Sara Wimmercranz, entreprenören och en av grundarna av Footway​

uppger att de behöver växa organiskt (SEO)

 

Vanliga marknads-föringsproblem

66%

upplever att det är svårt att få bra respons på deras marknadsaktiviteter

 

40%

34%

20%

menar att det har blivit svårare att få till avslut

 

uppger att telefonbearbetning blivit svårare att genomföra framgångsrikt

Hela kundresan behöver aktiviteter

Traditionell marknadsföring har handlat mycket om A:et i AIDA (Attention eller Awareness) men nu sker ett skifte från den s k säljtunnelns startpunkt till ett jämnare flöde över hela köpcykeln.

Konvertering

Öka trafik till sajt

Öka omsättning på befintlig kundstock

De tre viktigaste prioriteringarna 2016/2017

74%

57%

46%

Amerikanska CMO (Chief Marketing Officers) planerar att de nästkommande 2-3 åren öka investeringarna i aktiviteter som stödjer kundens hela köpresa med 57 procent.

Sverige går som tåget

Reklaminvesteringarna växer -

+ 4,8 procent 2016 (74,1 miljarder SEK)

Digitalt står för första gången för över 40 procent av marknadsmixen

bolag som kommer att öka sina investeringar

kommer att minska budgetarna

procent lämnar marknadsbudgeten oförändrad 2017.

41%

12%

47%

Kundresan enligt IBM

 

1.  Discover

2. Learn

3. Try

4. Buy stage

5. Use

6. Advocate

 

Buy stage 21%

Discover 20%

Learn 16%

Try 16%

Advocate 14%

Use 13% 

Budgetfördelning på
olika delar i kundresan

Makten förskjuts från säljare till köpare

Gårdagens dörrförsäljare skulle inte känna igen sig i modernt säljarbete. När makten förskjuts från säljare till köpare så måste säljarna bli mer hjälpsamma än säljiga. Det pågår ett skifte där säljarna inte längre aggressivt kan göra avslut utan de måste bli hjälpsamma ambassadörer för sympatiska varumärken.

Sälj och marknad måste koordineras

hävdar att de inte lyckas synkronisera sälj-
och marknadsinsatser väl 

uppger att de gör det mycket väl

25%

22%

Förstå kundresan. Världen förändras fort.

Planera din marknads-föringsmix.

Hur ska fördelningen mellan traditionella och digitala kanaler se ut?

Spring. Gå inte. Gör fler aktiviteter, experimentera, satsa på de mest lönsamma och effektiva, skapa ekosystem för framgångsrik marknadsföring och kommunikation

Skaffa en modernare mindset

Idag

Imorgon

I en nära framtid

uppger att det är YouTube

planerar att satsa på Facebookvideo

planerar att satsa på Instagram

Rörligt affärskritiskt i USA

48%

39%

33%

Källa: The State of Inbound 2016 report från Hubspot

De tre viktigaste nya kanalerna för marknadsförare i USA 2016/2017

Färre möten och mindre strategi, gör saker hela tiden, det är ändå omöjligt att veta vad som fungerar

Utan rörligt innehåll online väljer 52 procent av amerikanska företag bort underleverantörer

LinkedIn övervärderat i B2B-sammanhang, endast 2 procent av alla poster delas där medan 90 procent delas på Facebook

Soft sammanfattning

Aktivism fungerar

Investera

i rörligt

Investera i SEO och sociala medier

The soft way to sharp business 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för fler Soft Knowledge