Soft Knowledge No 3

Soft - en designstudio i Stockholm

 Ekonomiska resultat
av god design

Soft Knowledge No 3
Materialen i denna ebook från Soft kommer från McKinsey Design, Medium.com/Design Council (UK), Design Better by InVision, Finwire.tv/Börsvärlden, Nyhetsbyrån Direkt och Daresay.
Soft har genomfört ett par

tusen webb- och designprojekt.

Ett tiotal av dessa har varit mycket

kommersiellt framgångsrika. Vi ska visa ett 

par av dem men först ska vi undersöka forskningsläget.

Soft design ger effekt

 

PI (Progressive Insurance) 
Target
Yahoo!
RIM (Blackberry)
Electronic Arts (EA)

 

Apple
Google
JetBlue
Netflix
Nike

 

 

Exempel 1 från USA - Teehan+Lax UX Fund

Fond med designfokus

Designbyrån Teehan+Lax skapade en fond med bolag de ansåg arbetade metodiskt med design i produkter, tjänster och på egna sajter.

 

UX Fund

39%

S&P 500 

10%

29%

13%

NASDAQ Composite

 

 Dow Jones 
Industrial Average 

Teehan+Lax UX Fund

Resultat år 1

UX Fund

450%

UX Fund

50%

93%

53%

NASDAQ Composite

 

NASDAQ Composite

Teehan+Lax UX Fund

Resultat år 10

(Givet att man hade behållit fonden. Jämförelseindexen 
ligger 800-900 procentenheter lägre.)

+ 1 035%

Teehan+Lax UX Fund

Resultat år 2018

Harley Davidson
Tivo
SW Air

 

 

Gucci
VW
Amazon

 

 

Teehan+Lax gjorde också en hypotetisk aktiefond med de bolag som inte tog sig in på i deras UX Fond. De bolagen var: 
Exempel 2 från USA - Teehan+Lax 

Alternativfond

eBay
Expedia
Best Buy 

 

(Givet att man hade skapat och behållit fonden. Rensat för bästa och sämsta bolag, Amazon och Tivo, blev utfallet 113%, 18 procentenheter bättre än NASDAQ.)

+ 570%

Exempel 2 från USA - Teehan+Lax

Resultat år 2018

Läs mer om Teehan+Lax-exemplet här
av företagen lanserar innovativa produkter och tjänster inom en treårsfas
lanserar produkter och tjänster på nya marknader

(UK-genomsnittet 42%)
av företagen ökar
sina marknadsandelar
 i jämförelse med 
andra företag

80%

80%

83%

Exempel 3 från Storbrittanien - Design Index by Design Council

Designledda företag presterar bättre

i jämförelse med 
​övriga företag
i jämförelse med 
övriga företag
x2
x2
i jämförelse med FTSE100 under perioden 1995-2004

+ 200%

Design Index by Design Council

Design Index

UK-resultat

för varje pund investerad i design kunde företagen räkna med en x20-ökning i omsättning

​
för varje pund investerad i design kunde företagen räkna med en x5-ökning i export
för varje pund investerad i design kunde företagen räkna med en x4-ökning i vinst

1-20

1-5

1-4

Design Index by Design Council
Läs mer om Design Councils The Value of Design Factfinder m m här
utvalda företag följdes av McKinsey unden en femårsperiod
högre TRS (Total Returns to Shareholders) hade
designorienterade företag i jämförelse med företag som var sämre på design
högre tillväxt hade
designorienterade företag i jämförelse med bolag som var sämre på design

300

56%

32%

Exempel 4 från USA - The McKinsey Design Index
Medicin
Konsumentprodukter
Finansiella tjäntster

De goda resultaten gäller oavsett bransch

Design ger resultat

Många kan givetvis sätta samman aktiekorgar som
övertrumfar index utifrån märkliga kriterier.

Men vi finner McKinseys index vederhäftigt. Det består
av 2 miljoner finansiella data och hundratusentals designaktiviteter i 300 företag under en femårsperiod.
Läs mer om McKinseys rapport här
Konceptualisering
Copywriting
Design  

 

Aphelion ökade omsättningen med 13 % och vinsten med 10 % med ny design och en ny webbsajt från Soft. Ägarna sålde senare företaget till amerikanska investerare.

Aphelion

Webbsajt
Digital presentation
Kontorsprofil
Inbundna offerter
Softs tjänster 
Softs produkter
Ett soft resultat
Capital Cooling utsågs 2007 till ett av de tio mest intressanta cleantechföretagen i världen. De gick från hundramiljoner-kronorsaffärer i norra Europa till miljardaffärer i Asien och ägarna sålde senare till Private Equity.

Capital Cooling

Konceptualisering
Copywriting
Design  

 

Webbsajt
Digital presentation
Video
Softs tjänster 
Softs produkter
Ett soft resultat
Wayfinder brottades med likviditets-problem men fick en hit med en presentation och två videos från Soft. Ägarna lyckades sälja bolaget till Vodafone för 280 MSEK. Vodafone la ned projektet efter ett år, när iPhone lanserades och ritade om kartan.

Wayfinder

Konceptualisering
Copywriting
Design  

 

Digital presentation
Video
Softs tjänster 
Softs produkter
Ett soft resultat
Alldeles för många marknadsavdelningar och kommunikationsföretag letar gåtfulla effektmått kring erinran, visningar, klick, nöjd-kund-index och liknande för att försöka hitta vederhäftiga ROI-mått.

Vi menar att de är irrelevanta låtsasmått med ytterst tveksam evidens. Mät omsättning och vinst och sök insikter kring hur metodiskt designarbete stödjer verksamheten strikt ekonomiskt. 

 

Koppla designaktiviteter till omsättning och vinst

Vi undersöker McKinseys förslag till designarbete för moderna företag och organisationer.
Vi presenterar våra förslag för en skandinavisk kontext och B2B-företag i synnerhet.
McKinseys syn på design
Softs syn på design

I nästa Soft knowledge

The soft way to sharp business 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för fler Soft Knowledge